Certifieringar

Certifieringar

 

tuv_17443_19217

TüV

Ackrediteringsorgan anlitat av Volkswagen i Tyskland för att kontrollera vårt ISO 9001:2000

Ett ledningssystem för kvalitet är ett verksamhetssystem där alla aktiviteter i en organisation påverkar kvaliteten på produkterna (varor och tjänster).

Att ha ett ledningssystem för kvalitet innebär att man har en uppbyggd struktur från ledningen och nedåt för hur man arbetar med kvalitetsfrågor.
Företag som väljer att följa en standard för sitt kvalitetsledningssystem kan anlita ett ackrediterat certifieringsorgan för de återkommande externa revisionerna av systemet.
TüV Süd group.
Läs mer på tuev-sued.de (sidan är på tyska/engelska)


SIS. Swedish Standards Institute.

(Svenskt ackrediteringsorgan. samma typ som Tüv, men sidan är på Svenska)

Läs mer på www.iso.se


kbv-logo1

Kontrollerad Bilverkstad

Kontrollerad Bilverkstad, den gröna punkten, är ett samarbete mellan Motorbranschens Riksförbund (MRF), Bilindustriföreningen (BIL Sweden), Svensk Bensinhandel, Konsumentverket (KOV), Bilprovningen och bilförsäkringsbolagen.

Den gröna punkten innebär att verkstaden alltid uppfyller de villkor som ställs för att bli godkänd som Kontrollerad Bilverkstad. För att ge dig garanti att villkoren är uppfyllda ingår dessa verkstäder i ett system där de får oanmälda stickprovskontroller av reparationsarbetet men där det även sker en kontroll av att verkstaden uppfyller alla krav vad gäller prisuppgifter.

Läs mer på www.kbv.nu


 

SWEDAC ackrediterad

Vi är ackrediterade av SWEDAC att släcka tvåor från bilbesiktningen. Du känner igen en ackrediterad verkstad på sigillet intill. När vi åtgärdat 2:orna enligt protokollet ordnar vi samtidigt så att detta registreras hos Vägverket. På så sätt slipper du att återvända till bilprovningen för efterkontroll.

Läs mer på www.swedac.se