Auktoriserad _märkesverkstad_

Auktoriserad märkesverkstad

Kvalitetskrav på verkstad och utrustning
En auktoriserad märkesverkstad måste uppfylla de krav tillverkaren ställer. Det innebär att verkstaden måste se ut på ett visst sätt, vara utrustad med de av tillverkarens krav på verkstadsutrustning, ha alla verktyg som krävs för att utföra samtliga reparationer. En gång per år kommer en representant från respektive märke och kontrollerar verkstaden. Man går igenom företagets kvalitetssystem och verkstad. Alla verkstäder inom koncernen måste följa standards för att kunna bli auktoriserad för respektive märke.

Vi är idag märkesauktoriserad serviceverkstad för Volvo, BMW, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda och Volkswagen transport.

Kompetent personal med aktuell utbildning
Utbildning är en viktig del i kraven från tillverkaren. Mekanikerna måste hela tiden följa den snabba utvecklingen inom branschen. Tillverkaren tillhandahåller dessa kurser, krav är 5 utbildningsdagar/år och mekaniker. Mekanikerna får även genomgå prov för att visa att de behärskar sin roll i verkstaden.

Tryggt med garanti
Vår verkstad ger 12 månaders eller 1000 mils garanti på alla reparationer enligt MRFs riktlinjer. På originalreservdelar ges dessutom 24 månaders garanti. Denna garanti täcker även följdskador som den skadade reservdelen orsakar.

Om man jämför detta med en icke auktoriserad verkstad inser säkert alla att det är en väsentlig skillnad mellan två till synes likadana smörjgropar.

Uppdateringar
Bilarna är idag fyllda med datorer tex VW Golf har ungefär 50 styrdon som alla kommunicerar med varandra, vi som auktoriserad verkstad får dagligen nya mjukvaror till våra bilar så att vi kan uppdatera vid service eller vid annat besök, dessa mjukvaror har dom icke auktoriserade inte tillgång till.